Erős a jel: 122 826-an álltak ki a méltányos csokoládé mellett!

Figyelmeztető üzenet

Az űrlap le van zárva, ezért nem lehet kitölteni.

Míg a csokoládé termékek piaca nő, sok kakaótermesztő gazda és munkás a Globális Dél országaiban még mindig abszolút szegénységben él, mert a kakaótermesztésből túl alacsony bevétele származik. Rossz munkakörülmények között dolgozik sokuk, és egyértlemű bizonyíték van arra, hogy sok gyermeket zsákmányolnak ki, mint olcsó munkaerő. Továbbá, a tönkretett termőföldek jelzik a fenntarthatatlan termelési gyakorlatokat és a monokultúrát.

Kifejeztük, hogy nem értünk egyet a jelenlegi körülményekkel, melyek a kakaó ültetvényeken tapasztalhatók! Jeleztük, hogy a csokoládégyárak felvásárlási árai nem megfelelőek! Nyilatkoztunk a kakaótermesztők kizsákmányolása ellen! Biztattuk a csokoládégyárakat, hogy tegyenek felelős lépéseket a kakaótermesztő gazdák és munkások élet- és munkakörülményeinek javítására, a fenntartható és sokszínű mezőgazdasági termelési gyakorlat bevezetésére.

Felszólítottuk a csokoládégyárakat, hogy

A csokoládé cégeknek hozzá kell járulniuk egy kiegyensúlyozott ökológiai és klíma rendszer megőrzéséhez, mint ahogy a jó minőségű vízhez és a földhöz a fenntartható kakaótermelés támogatásával. Tovább kell növelniük a termelők tudását, hogy agrár termékeik sokféleségét tudják biztosítani, mert ez fontos szerepet játszik a kistermelők megélhetési körülményeinek alakulásában. A többféle termény termesztése és eladása stabilizálja a termelők és munkásaik  bevételét, csökkentve függőségüket az alig profitáló kakaó üzlettől. Emellett, a mezőgazdasági sokféleség védi őket az olyan krízisekkel szemben, amiket extrém időjárási viszonyok okoznak, minimalizálják az extrém árváltozások hatását és növelik az élelmiszer biztonságot. Mindezekre tekintettel a cégeknek rendszeres képzést kell biztosítaniuk a kakaótermelőknek az éghajlatváltozásról, a természeti erőforrás barát mezőgazdasági gyakorlatról és a mezőgazdasági termékváltás módszereiről.

A csokoládé cégeknek garantálnia kell a kistermelők és a munkások számára azt az elegendő bevételt, amely biztosítja a megfelelő életkörülményeket számukra és családjuk tagjainak az adott ország megélhetési költségeit figyelembe véve. Különösen Nyugat-Afrikában a farmerok és munkások átlagos bevétele jóval az abszolút szegénységi küszöb, a napi 1,25 US dollár alatt van. A bevételnek fedeznie kell a keresők és családjuk számára egyebek közt a lakhatás, az élelmezés, az ivóvíz, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a gyermekgondozás, az adók és a közlekedés költségeit. A kistermelők esetében ez a bevétel a fair árra utal, amely lehetővé teszi számukra, hogy az alkalmazott munkásoknak megfelelő fizetést adhassanak. Továbbá, a méltányos fizetség megelőzi, hogy gyermekmunkát kelljen alkalmazniuk, és lehetővé teszi a szülőknek, hogy ki tudják fizetni az iskoláztatási költségeket gyermekeik számára.

A csokoládé cégeknek független termékminősítő rendszert kell használniuk külső ellenőrzéssel, mely biztosítja a szociális és környezeti előírásoknak való megfelelőséget, az egész beszállítói láncon keresztül garantálva a teljes átláthatóságot. Figyelembe véve azt a tényt, hogy független minősítésű termékek csak kis arányban találhatók meg a teljes csokoládé termékek között, a cégeknek jelentősen növelniük kell a minősített kakaó használatát azzal a hosszú távú céllal, hogy termékeik megfeleljenek ezeknek az előírásoknak.

A csokoládé cégeknek biztosítaniuk kell az emberi jogoknak és a megfelelő foglalkoztatási előírásoknak történő megfelelőséget a nemzetközi egyezmények elvei szerint, melyeket teljes mértékben elismernek és betartatnak, ahogyan azt Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet International Labour Organization (ILO) meghatározta. Elefántcsontparton és Ghánában mintegy 2 millió gyermek dolgozik kakaóültetvényeken, több százezren olyan körülmények között, melyeket a nemzetközi szabályok nem engednek  meg. A súlyos sérelmek miatt a cégeknek fel kell lépni, vissza kell utasítani a kizsákmányoló gyermekmunkát a 182. és 138 ILO egyezménynek megfelelően.

A petíciót eljuttattuk a csokoládégyárak szövetségének 2015 december elején. Továbbra is vásároljon méltányos csokoládét, valahányszor csak tud!